Climate strategy

Cases: Climate strategy

The collection includes Danish and international examples of strategic business response to climate change.

 

 

PŚ Klimakompasset kan du fŚ inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.