Climate communication

Cases: Climate communication

The collection includes Danish and international examples of strategic business response to climate change.

 

 

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.