Proveside

Velkommen til Klimakompasset

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

 

Du kan få hjælp til at:

 

• Beregne jeres virksomheds CO2-udledning med CO2-beregneren

• Udarbejde en klimastrategi - trin for trin

• Opnå konkrete reduktioner og besparelser

 

Du kan desuden finde en række cases med danske og internationale virksomheder, der på forskellig vis har reduceret deres klimapåvirkning, og har brugt det til at styrke deres forretning.

 

Klimakompasset er blevet til i et samarbejde mellem DI og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.